Privacybeleid Mindermoeilijk

Mindermoeilijk hecht waarde aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en aan het transparant zijn over wat wij ermee doen, ongeacht hoe u met ons omgaat. Dat wil zeggen, of u voor ons wilt werken, onze diensten wilt gebruiken, informatie wilt, wilt trainen of meer wilt weten over wat wij doen.

We doen er alles aan om uw persoonlijke informatie te gebruiken in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden. Wij zijn verplicht om u de informatie in dit privacybeleid te verstrekken onder de toepasselijke wetgeving die omvat:

 • De wet ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’ (AVG) van 25 mei 2018 (gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679).
 • De voorschriften voor privacy en elektronische communicatie (EC-Directive) 2003.

We zullen niets doen met uw gegevens die u redelijkerwijs niet zou verwachten. Houd er rekening mee dat we ons inzetten om de persoonlijke informatie van gebruikers van onze services te beschermen en op gepaste wijze te behandelen. We publiceren dit privacybeleid om u te laten weten hoe wij omgaan met persoonlijke informatie.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd door of namens ‘Mindermoeilijk V.O.F.’ (hierna Mindermoeilijk). Wanneer we de termen "wij", "ons" of "onze" gebruiken, verwijzen we naar Mindermoeilijk en aanverwante partners.

Mindermoeilijk is geregistreerd op Patagoniëdreef 130, 3563 BD, Utrecht, Nederland. Hieronder staat meer informatie over Mindermoeilijk:

 • KVK-nummer: 74189611
 • BTW-nummer: 859803090B01
 • BTW-identificatienummer: NL859803090B01
 • RSIN: 859803090

Dit privacybeleid vertelt u over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op:

E-mail: info@mindermoeilijk.nl

Wat is persoonlijke informatie?

Onder dit privacybeleid valt persoonlijke informatie informatie over u individueel, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en andere informatie die u met ons kunt delen.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan ...

 • ...wanneer u onze website bezoekt.

U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonlijke gegevens over uzelf bekend te maken, inclusief uw e-mailadres. Onze webserver kan anonieme informatie verzamelen met betrekking tot uw bezoek aan onze website, zoals het IP-adres en domein dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, browsertype, de website waar u vandaan kwam om toegang te krijgen tot onze website, de pagina die u bezocht en verlaten hebt, iedere pagina binnen onze website die wordt bekeken door dat IP-adres en het land waar u zich bevindt. We gebruiken deze informatie om de prestaties van onze website te controleren (zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijdsbesteding, bekeken pagina's, enz.) En voor onze operationele doeleinden, zoals werken aan een voortdurende upgrade van onze website.

 • ...wanneer u ons rechtstreeks persoonlijke informatie geeft.

We kunnen informatie over u verzamelen en opslaan wanneer u met ons communiceert via de website of andere aan Mindermoeilijk gerelateerde websites. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u:

 1. gebruik maakt van een van de contactformulieren op onze website;
 2. zich inschrijft voor een evenement;
 3. zich registreert voor een van onze (e-mail) diensten;
 4. ons feedback geeft;
 5. een klacht indient;
 6. correspondeert met een vertegenwoordiger van Mindermoeilijk.
 • ...als u ons indirect informatie geeft.

Wanneer u met ons communiceert op sociale mediaplatformen zoals Facebook (Messenger), WhatsApp, Twitter, Instagram of LinkedIn, kunnen we ook wat persoonlijke informatie over u verkrijgen. De informatie die we ontvangen, is afhankelijk van de privacyvoorkeuren die u op elk platform hebt ingesteld en van het privacybeleid van elk platform. Raadpleeg hun privacybeleid om uw instellingen op deze platforms te wijzigen.
We kunnen ook informatie over uw bezoek aan onze website verkrijgen, bijvoorbeeld de pagina's die u bezoekt en hoe u door de website navigeert, door cookies te gebruiken. Raadpleeg het gedeelte Cookies in dit privacybeleid voor meer informatie.

Welke informatie kunnen we verzamelen?

Wanneer u telefonisch, per post, persoonlijk of online contact met ons opneemt, kunnen we informatie over u verzamelen (in dit privacybeleid aangeduid als 'persoonlijke informatie'). Dit kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, waarom u geïnteresseerd bent in Mindermoeilijk en andere informatie die betrekking heeft op u persoonlijk en die u mogelijk wilt geven aan ons.

Hoe en waarom gebruiken we uw informatie?

We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

- Reageren op een verzoek: als u contact met ons opneemt met een vraag, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u antwoord te geven.

- Monitoring en evaluatie: we kunnen uw informatie gebruiken om de huidige en toekomstige levering van onze services te verbeteren. Om dit te doen, kunnen we diensten van serviceproviders gebruiken.

- Een aanvraag verwerken om met ons samen te werken: we kunnen uw informatie verwerken als u een aanvraagformulier verzendt of invult, of ons uw cv of gegevens met betrekking tot een mogelijkheid om met ons samen te werken stuurt, om uw geschiktheid te evalueren en op u te reageren.

- Transactionele doeleinden: we zullen uw persoonlijke informatie moeten gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan voor goederen of diensten.
- Het leveren en ontwikkelen van onze website: we kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u toegang te geven tot onze website, uw ervaring te personaliseren en deze verder te verbeteren en verder te ontwikkelen.

- Administratie: we kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om een ​​klacht vast te leggen en af ​​te handelen, om een ​​verzoek te registreren om geen verdere informatie over de marketing te ontvangen, om vast te leggen wat onze vrijwilligers voor ons hebben gedaan en voor andere essentiële doeleinden voor interne archivering.

- Bescherming van uw vitale belangen: wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken wanneer wij redelijkerwijs denken dat er een risico bestaat op ernstige schade of misbruik voor u of iemand anders.

- Marktonderzoek en enquêtes: we kunnen u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of marktonderzoek om ons te helpen onze website, fondsenwerving, services en strategische ontwikkeling te verbeteren. Deelname is altijd vrijwillig en er zullen geen individuen geïdentificeerd worden als resultaat van dit onderzoek, tenzij u ermee instemt dat wij uw feedback publiceren.

- Juridische, regelgevende en fiscale naleving: waar nodig zijn we onderworpen aan een wettelijke verplichting, we kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om aan die verplichting te voldoen.

Met wie delen we uw informatie?

We zullen uw informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze is verkregen. We zullen onder geen beding uw persoonlijke informatie verkopen of delen met derden voor hun eigen doeleinden, en u zult geen marketing ontvangen van andere bedrijven, liefdadigheidsinstellingen of andere organisaties als resultaat van het verstrekken van uw gegevens aan ons.

Waar wettelijk verplicht: we zullen voldoen aan verzoeken waar openbaarmaking wettelijk is vereist. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de overheid voor fiscale onderzoeksdoeleinden, of aan wetshandhavingsinstanties voor het voorkomen en opsporen van criminaliteit. We kunnen uw informatie ook delen met de hulpdiensten als we redelijkerwijs denken dat er een risico bestaat op ernstig letsel of misbruik van u of iemand anders.
We streven er altijd naar ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie alleen door die derden wordt gebruikt voor legale doeleinden in overeenstemming met dit privacybeleid.

Websites en informatie van derden?

De website kan links bevatten naar andere websites die worden beheerd door derden zoals andere organisaties, Sponsors, Content Providers en Adverteerders. Zodra u op een link of knop voor een externe site heeft geklikt, verlaat u de site en wordt u naar sites geleid die wij niet beheren en is ons privacybeleid niet langer van toepassing op die sites.

U moet het privacybeleid van de website van derden lezen over hoe persoonlijke informatie zal worden gebruikt. We bieden ook inhoud die door derden is gemaakt op bepaalde delen van onze Sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke Content Providers of websites van derden.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens met betrekking tot financiële transacties bewaren zolang de wet ons dit vereist voor fiscale of boekhoudkundige doeleinden (die tot zes jaar na een bepaalde transactie kunnen zijn).

Als u ons verzoekt om de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van marketing stop te zetten, kunnen we in sommige gevallen uw gegevens toevoegen aan een onderdrukkingsbestand zodat wij kunnen voldoen aan uw verzoek om niet gecontacteerd te worden.

Met betrekking tot andere persoonlijke informatie, zullen we deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, rekening houdend met de richtlijnen die door de Autoriteit Persoonsgegevens zijn verstrekt.

Wat zijn uw rechten op uw persoonlijke informatie?

Wetgeving op het gebied van gegevensbescherming geeft u het recht toegang te vragen tot persoonlijke informatie over u die door Mindermoeilijk wordt verwerkt en om eventuele onjuistheden te corrigeren. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te wissen, ons te vragen onze verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie.

Als u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u een brief (of een e-mail) sturen en deze samen met kopieën van twee afzonderlijke identificatiedocumenten verzenden die uw identiteitsbewijs met foto bevatten en uw adres bevestigen, zoals een paspoort, rijbewijs of energierekening. Geef ook aanvullende informatie op die relevant is voor de aard van uw contact met ons, omdat dit ons kan helpen uw gegevens te vinden.

U kunt ons de documenten per post sturen naar:
Mindermoeilijk V.O.F.

Patagoniëdreef 130,
​3563BD, Utrecht
​Nederland

U kunt ook een kopie van het formulier e-mailen met scans of foto's van uw twee identiteitsformulieren naar:
info@mindermoelijk.nl

We zullen binnen 30 dagen reageren, na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag en kopieën van uw identificatiedocumenten.

Hoe kunt u een klacht indienen of een probleem melden?

Als u meer informatie wenst, of als u vragen hebt over dit beleid, of een formele klacht in wilt dienen over onze aanpak van gegevensbescherming, of om privacykwesties aan te kaarten, neem dan contact op met Mindermoeilijk:

E-mail info@mindermoeilijk.nl

Adres: Mindermoeilijk V.O.F., Patagoniëdreef 130, 3563BD, Utrecht, Nederland

Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, volgt u onze klachtenprocedure. Als u niet tevreden bent met de reactie die u ontvangt, kunt u uw bezorgdheid uiten bij de relevante wettelijke instantie:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG, Nederland

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gedownload naar en opgeslagen op uw apparaat wanneer u een website bezoekt. Cookies worden op grote schaal gebruikt door website-eigenaren om u een goede ervaring te bieden terwijl u bladert, en ook om informatie te verstrekken die website-eigenaren kan helpen websites te verbeteren.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we een "cookie" op uw computer plaatsen om uw bezoek bij te houden. De cookie fungeert als een identificatiekaart en stelt onze website in staat u te identificeren en informatie te behouden die relevant is voor de interactie met onze website. De cookie stelt ons in staat uw bezoek aan de website te volgen, zodat we uw gebruik van onze website beter kunnen begrijpen en aanpassen om beter aan uw behoeften te voldoen.

Welke cookies gebruiken we en met welk doel?

We hebben de cookies die op onze site worden gebruikt onderverdeeld in categorieën: functionele cookies, prestatiecookies. Elk van deze categorieën wordt hieronder uitgelegd, samen met details over de specifieke gebruikte cookies, hoewel we binnen elke categorie op elk gewenst moment aanvullende of alternatieve cookies kunnen gebruiken.

Houd er rekening mee dat derden (inclusief bijvoorbeeld advertentienetwerken en leveranciers van externe diensten zoals webverkeeranalyseservices) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk prestatiecookies of advertentiecookies.

Functionele cookies

Wij maken geen gebruik van functionele cookies.

Prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat om de prestaties van onze website te controleren en te verbeteren. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat bezoeken te tellen, verkeersbronnen te identificeren en te zien welke delen van de site het populairst zijn.

 • Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om verkeer op onze website te monitoren en op te volgen door gebruik te maken van de Google Analytics-interface.

Hoe kan ik het gebruik van cookies controleren?

De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, tenzij u uw browserinstellingen wijzigt. Als u de cookies wilt beperken, blokkeren of verwijderen die door websites zijn ingesteld, kunt u dit over het algemeen doen via uw browserinstellingen. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu 'opties' of 'voorkeuren' van uw internetbrowser.

Let op: als u uw internetbrowser-voorkeuren instelt om alle cookies te blokkeren, heeft u mogelijk geen toegang tot alle of delen van onze site. Tenzij u uw internetbrowserinstellingen hebt aangepast om cookies te blokkeren, zal onze site cookies plaatsen.

Wanneer veranderen we ons privacybeleid?

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen. Raadpleeg deze pagina daarom af en toe om te zien of we updates of wijzigingen hebben toegevoegd.